Telefon  +48 600 623 917

Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jakie normy muszą spełniać mieszanki MMA?

Mieszanka MMA, czyli mieszanka mineralno-asfaltowa składa się kruszyw, asfaltu oraz dodatków środków adhezyjnych, stabilizatorów i gumy. Zmieszane są one ze sobą w różnych proporcjach 90-97% kruszyw, 3-10% lepiszcza. W zależności od składu dodatków mieszanka różni się parametrami fizycznymi, takimi jak odporność na odkształcenia i ścieralności.

Rodzaje MMA

Ze względu na normy wyróżniamy różne rodzaje MMA. Norma PN-EN 13108-1 opisuje beton asfaltowy. Jest to najczęściej stosowany rodzaj MMA. Kruszywa o uziarnieniu ciągłym tworzą strukturę wzajemnie się klinującą. Dalej mamy SMA mastyks grysowy, norma PN-EN 13108-5. Jest to mieszanka mineralno-asfaltowa zawierająca stabilizator mastyksu, o dużej zawartości grysów, o uziarnieniu nieciągłym, w której ziarna mniejsze mieszczą się w ziarnach większych tak, aby przestrzenie uzupełniać, a nie rozpychać. Kolejnym rodzajem jest asfalt lany, norma PN-EN 13108-6. Charakteryzuje się niską zawartością wolnych przestrzeni. Taka mieszanka nie wymaga zagęszczania w czasie wbudowywania. Beton asfaltowy do bardzo cienkie warstwy (BBTM), norma PN-EN 13108-2. Nawierzchnia o grubości 20-30 mm, kruszywo ma nieciągłe uziarnienie i jest to powierzchnia redukująca hałas. Asfalt porowaty, drenażowy  zgodny z normą PN-EN 13108-7. Nieciągłe uziarnienie i duża zawartość wolnej przestrzeni. Wtedy umożliwiony jest przepływ wody, a przede wszystkim zmniejsza hałas powstający na styku koła z jezdnią.

Obowiązki producenta MMA

Mieszanka mineralno-asfaltowa jako materiał budowlany podlega systemowi oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych. Producent MMA zobowiązany jest do Wstępnych Badań Typu na podstawie normy PN-EN 13108-20. Musi także prowadzić Zakładową Kontrolę Produkcji opisanej w normie PN-EN 13108-21. Do badania próbek powinien być opracowany plan badań. Jest równie z obowiązek oceny i weryfikacji przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą.